ارزیابی شما از فصل «سطح اول»

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از فصل «سطح اول» در اپلیکیشن زبانشناس است. دوره «انگلیسی را از طریق شنیدن بیاموز»

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: امریکن مناسب برای: لیسینینگ، واژگان و مکالمه یادگیری زبان انگلیسی با استفاده از گوش کردن به مکالمات و جملات انگلیسی، روشیه که از طرف بسیاری از مدرسان و کارشناسان آموزشی زبان انگلیسی تایید شده. این دوره 5 سطح آموزشی و یک سطح مکالمه داره که شامل بیش از 20 ساعت آموزش صوتیه که تو قالب بیش از 500 عنوان ارائه شده.

سطح: متوسط