تفاوت بین ice cream و ice-cream چیه ؟


این تاپیک مربوط به درس «Is man flu real?» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی شش دقیقه ای»

سلام
تفاوتی ندارند و خط بینشون (hyphen) تو این کلمه optional هست اما تو بعضی کلمات استفاده کردن از hyphen باعث تفاوت میشه
مثل کلمه get together. اگر hyphen گذاشته بشه(get-togetger) این کلمه یک اسم میشه اما بدون hyphen این کلمه یک فعل هستش

3 پسندیده