تالار زبانشناس

معنی Break into چیست؟

Break into یک اصطلاحه که یکی از معانیش میشه: وارد شدن به جایی با زور
تو تایپک زیر میتونید سایر ترکیبات break رو مشاهده کنید

13 Likes

برای همین جمله didالان فعل اصلیه؟ اون معنی نداره؟

2 Likes

منظورتون جمله اول رایج تر از جمله دوم درست؟

2 Likes