تالار زبانشناس

چرا صدای این درس آنقدر ضعیفه؟!

تعداد ویس های این پکیج خیلی بالاست و چند تاشون خوب نیست. اونها رو نادیده بگیرید.