تالار زبانشناس

درس «رابطه عاشقانه با ربات چت»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس رابطه عاشقانه با ربات چت ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «رابطه عاشقانه با ربات چت» مراجعه بفرمایید.

1 Likes