تالار زبانشناس

درس «بردگی در سیرک»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس بردگی در سیرک ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «Kidnapping for Freakshows» مراجعه بفرمایید.

1 Likes