تالار زبانشناس

درس «عشق به دامداران»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس عشق به دامداران ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «Vegetarians love Ranchers» مراجعه بفرمایید.

1 Likes