تالار زبانشناس

«به دنبال راه حل برای بی انگیزگی در انگلیسی نباشید با بی انگیزگی کنار بیایید»

«به دنبال راه حل برای بی انگیزگی در انگلیسی نباشید با بی انگیزگی کنار بیایید»
0

بله حق با شماست اقا مصطفی . بین خواستن و توانستن خیلی فاکتورا از جمله تمرین و انجام دادن نهفته است که اقا کامبیزم اشاره کردن تو مقاله .
مهم اینه ما وقتی چیزی رو می خوایم همراه با استارت، اراده و تمرین و کوشش و صبر را هم ضمیمه کنیم تا بتونیم توانستن رو از مرحله بالقوه به فعلیت برسونیم .

1 Like

سلام . آیا استفاده از دیکشنریهای آنلاین برای ترجمه متون کار درستیه؟

مثل همیشه درجه یک :rose::bouquet::rose::bouquet: