تالار زبانشناس

«به دنبال راه حل برای بی انگیزگی در انگلیسی نباشید با بی انگیزگی کنار بیایید»

psychology_of_learning
language_learning_tips
«به دنبال راه حل برای بی انگیزگی در انگلیسی نباشید با بی انگیزگی کنار بیایید»
0
#21

بله حق با شماست اقا مصطفی . بین خواستن و توانستن خیلی فاکتورا از جمله تمرین و انجام دادن نهفته است که اقا کامبیزم اشاره کردن تو مقاله .
مهم اینه ما وقتی چیزی رو می خوایم همراه با استارت، اراده و تمرین و کوشش و صبر را هم ضمیمه کنیم تا بتونیم توانستن رو از مرحله بالقوه به فعلیت برسونیم .

1 Like

#22

سلام . آیا استفاده از دیکشنریهای آنلاین برای ترجمه متون کار درستیه؟

0 Likes

این مطلب به صدر مطالب آورده شد. #23
0 Likes

این مطلب به صدر مطالب آورده شد. #24
0 Likes