ارزیابی شما از فیلم «فرازمان»

ارزیابی شما از فیلم «فرازمان»
none 4.0 2

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از فیلم «فرازمان» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: امریکن نمره: 7.1 از 10 پس از آنکه یک کشتی در نیواورلئان بمب گذاری شده است، A.T.F. عامل به تحقیق منحصر به فرد با استفاده از تکنولوژی نظارت آزمایشگاهی برای پیدا کردن بمب گذار پیوست، اما به زودی خود را با یکی از قربانیان وسواس می کند.

سطح: خیلی سخت

عالی بند

صدای فیلم کم هستش به نظرم، ولی در کل فیلم خوبیه.