اینجا معنی supposed to be چیه؟؟


این تاپیک مربوط به بخش «1بخش» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «روح»

1 پسندیده

موقع های قراره یه کاری رو انجام بدن یا نقشه انجام کاری رو دارن از این اصطلاح استفاده میشه
مثلا قراره خودت رو به مریضی بزنی
You suppose to be ill

3 پسندیده