فرق دو کلمه listen و hear در چیه؟

فرق دو کلمه listen و hear در چیه؟

:blue_heart:

یه اشتباه رایج زبان آموزان استفاده از لغات listen و hear هستش.


سطح ویدئو: پایه
لهجه: امریکن با ته لهجه گیلکی


:sparkle: کدوم رو کجا استفاده میکنن و معنیشون چیه؟
اول hear رو بگیم که یه فعله. گذشتش میشه heard… وقتی صدایی میاد تو گوشت میتونی از این فعل استفاده کنی. مثلا:
I hear someone knocking on my door.
He heard the thunder last night.
تو هر جفت این مثالها شما شنیدی ولی از عمد نبوده. صدا اومده تو گوشت پس گفتی hear.
اما listen که این هم یه فعله، به معنی شنیدن از عمده. یعنی خودت تصمیم گرفتی بشنوی. مثال:
I always listen to what my teacher says.
She usually listens to music before bed.
در این دو مثال از عمد شما شنیدی. به چیزی که میشنیدی تمرکز داشتی. یادت باشه برای فعل listen از حرف اضافه to استفاده میکنیم.

:sparkle: تست - جای خالی رو پر کن. (کدوم گزینه صحیحه؟)

I am ____ to their conversation but I can’t ____ exactly what they are saying.

A) listening_hear
B) hearing_listen

:question:جواب صحیح کدومه؟ ای یا بی؟


کامبیز کشاورز هستم تولید کننده محتوای زبانشناس. برای نکات کاربردی بیشتر حتما دنبالمون کن تا زبان انگلیسی رو ساده یاد بگیریم.


ویدئو

لینک دانلود ویدئو


لینک ویدئو در تلگرام

لینک ویدئو در اینستاگرام

3 پسندیده