لغت Gonna مخفف چه عبارتی است

در جمله ی زیر gonna یعنی؟ آیا همون going بوده؟

And I’m gonna go look for 'em right now, in the kitchen


این تاپیک مربوط به بخش «bad_po» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. کارتون «سریال پاندای کونگ فوکار»، فصل «فصل اول»

2 پسندیده

مخفف
Going to
هستش

3 پسندیده