فرق win و won چیست؟


این تاپیک مربوط به داستان «سلطان پرندگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی دوم»

1 پسندیده

سلام Won گذشته‌ی win عه

6 پسندیده

فعل Win برای تبدیلش به گذشته نمی تونیم از ed استفاده کنیم چون جز ‌‌افعال بی قاعده است و‌ نمی‌تونیم براش از ed استفاده کنیم و تبدیل میشه won و برای جمله های گذشته سوالی و منفی از win استفاده می کنیم و برای جمله های مثب گذشته از won

1 پسندیده