از up to چه موقع استفاده میشود؟

: He swam right up to you

از. کلمه up to چه زمانی استفاده می کنیم؟


این تاپیک مربوط به درس « رفتن به ساحل» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

4 پسندیده

سلام دوست عزیز
یکی از کاربردهای up to برای گفتن اینه که یه چیزی کمتر یا مساویه با یه عددیه.
کاربرد بعد استفاده از up to do something
که یعنی به حد کافی برای کاری قوی بودن.
گزینه‌ی بعدی up to you هستش،
این عبارت یعنی تصمیم‌گیریش با توئه یا تو تصمیم‌گیرنده‌ای.
Up to معنی تا هم می‌ده.
مثلا up to friday, تا روز جمعه
تو مثال خودتونم همین معنی رو می‌ده، یعنی او دقیقاً تا جایی که شما هستین شنا کرد.
مثال‌های کاربردهای گفته شده رو تو لینک زیر میتونین ببینین.

4 پسندیده

It refer to
Depend on:the success of his life up to his hard work
Occupied with:the enemy up to the city
And alsow means
As long as
As many as
As far as

2 پسندیده