پرسش از feel با how یا what

How did I feel about the cemetery

چرا what نیاورده؟
الان تو جوابش این جمله را آورده:
I felt it was interesting or I thought it was interesting

خب در جوابش گفته “چه” احساسی داشته نه اینکه “چگونه” احساس کرده

یه موقع پرسش از مفعول هست،خب باید با what بیاد
ولی یه موقع پرسش از چگونگیه انجام فعل هست خب باید با how بیاد
مثلا تو جوابش میگیم به خوبی احساس کردم یا ضعیف احساس کردم
ولی اینجا با توجه به جواب که حسش رو میگه،پرسش از مفعوله اما با how سوال پرسیده
چرا؟


این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «جشنواره روز مرگ»

1 پسندیده