ارزیابی شما از کتاب «پیامبر»

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب «پیامبر» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: بریتیش نمره آدیبل: 4.7 کتاب «پیامبر» مشهورترین اثر جبران خلیل جبران، نویسنده لبنانی-آمریکایی است. این کتاب پیرامون شخصیت کلیدی «پیامبر» می‌گردد که پس از سال‌ها دوری از سرزمین مادری، به شهر خود اورفالیز بازمی‌گردد. او در گفت‌وگو با مردمان گوناگون، پیرامون مفاهیم کلیدی اخلاق و زندگی مانند کار، شادی و اندوه، داد و ستد، بخشش و … سخن می‌گوید. پیام آرمان‌گرایانه و نمادین جبران خلیل جبران (Kahlil Gibran) برای ایجاد توازن بین معنویت شرقی و پیشرفت مادی غرب، چیزی از رنج انسان در سراسر جهان نکاسته است، خوانندگان به صفحات «پیامبر» پناه برده‌اند تا حکمت آن را از نو جذب کنند.

سطح: خیلی سخت

پیشنهاد نمیکنم