چرا در جمله‌ی « when people hear my fantastically, clear accent» از fantastically بجای fantastic استفاده کرده؟

سلام چرا در جمله زیر
« when people hear my fantastically, clear accent»
Fantasticlly بصورت قید به کار رفته، نه صفت؟
در حالی که صفت بعدش، که به دنبالش میاد یعنی clear، صفت هست، نه قید clearly


این تاپیک مربوط به درس «درسنامه تمرین تلفظ» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تلفظ انگلیسی - بدون تلاش»، فصل «ریتم»

1 پسندیده

این سوال منم هست!

فکر میکنم به این خاطر باشه که این دو کلمه برای توصیف فعل حسی به کار نرفتن
بلکه برای توصیف لهجه‌ی شخص به کار رفتن
احتمالا به همین دلیل بی‌مهابا ترکیب صفت و قید استفاده شده
وگرنه درصورتی که هدف،توصیف فعل حسی بود،به‌هیچ وجه از قید استفاده نمیشد

1 پسندیده

قید میتونه صفت رو هم توصیف کنه، معنی این عبارت می‌شه: به صورت خیلی رویایی واضح
معمولا از اون ناحیه شدت می‌دهد، he is an unbelievably fast runner

1 پسندیده