معنی roll through در جمله‌ی You rolled through that stop sign back there چیست؟

سلام خداقوت متشکرم از اینکه وقت میگذارید و کمک میکنید علم تان افزون باشد زبان شناسی های تلاشگر اینجا رو برام جا می اندازید چی میگه؟

You rolled through that stop sign back there.

ب: هنگام رسیدن به آن تابلوی ایست، به‌طور کامل توقف نکردید.


این تاپیک مربوط به درس «یک رانندهٔ بد؟» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «حمل‌ونقل»

2 پسندیده

سلام، منظورش اینه که شما در آن علامت توقف عبور کردید.

3 پسندیده

سپاااس متشکرممم

1 پسندیده

Roul through???

سلام دوست عزیز
در جمله‌ی “You rolled through that stop sign back there.”، فعل “roll through” به معنای “عبور کردن از چیزی بدون توقف کامل” است. در این جمله، “rolled” به معنای “غلتیدن” است. در این جمله، از فعل “roll” برای توصیف حرکت خودرو استفاده شده است. این حرکت نشان می‌دهد که خودرو به طور کامل متوقف نشده است و همچنان در حال حرکت بوده است.

ترجمه‌ی دقیق جمله‌ی “You rolled through that stop sign back there.” به فارسی عبارت “هنگام رسیدن به آن تابلوی ایست، به‌طور کامل توقف نکردید.” است.

در اینجا چند مثال دیگر از کاربرد عبارت “roll through” آورده شده است:

  • I rolled through the intersection without stopping.
    (من از تقاطع عبور کردم بدون اینکه متوقف شوم.)
  • The car rolled through the checkpoint without being stopped.
    (خودرو از ایست بازرسی عبور کرد بدون اینکه متوقف شود.)
  • The protesters rolled through the streets.
    (معترضان از خیابان‌ها عبور کردند.)