لغت Cloth و health آخرس صدای f میده یا th؟

لغت Cloth و health این ها آخرشون با صدای F تلفظ میشه یا TH ؟ بد جوری سردگمم پلیز هلپ؟؟؟؟


این تاپیک مربوط به درس «یک کنترل تلویزیون کثیف» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «سلامتی »


برای health هم به همین شکل تلفظش رو گوگل کنید

2 پسندیده