تالار زبانشناس

منفی کردن جمله

در جملهit’s ok,Nobody will know our secret
این جمله چجوری منفی شده که معنیش شده کسی راز مارا نخواهد فهمید

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

Nobody خودش جمله رو منفی میکنه
http://englangu.blogfa.com/post-50.aspx

4 Likes

سلام
کلماتی مثل
Nobody و never خودشون بار منفی دارند و دیگه نباید فعل به صورت منفی بیاد

1 Likes