تلفظها در این اپلیکیشن انگلیسی ست؟ یا آمریکن؟

تلفظها در این اپلیکیشن انگلیسی ست؟ یا آمریکن؟


این تاپیک مربوط به درس «کتاب ها » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تمرین مکالمات روزمره انگلیسی»

1 پسندیده

سلام دوست خوبم ۹۰ درصد منابع امریکن و ۱۰ درصد بریتیش هستش و لهجه های هر دوره قسمت توضیحات ثبت شده. مثل عکس زیر:

1 پسندیده