تپق‌های زیاد گوینده متن

با سلام
گوینده متن، ایرانی هستند؟
واج “k” را خیلی ایرانی تلفظ میکنند.
ضمن این که این متن، خیلی تپق داشت.


این تاپیک مربوط به «چهارم - استفاده از کلمات ۲» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»، فصل «درس ۰۴»

این دوره در اینترنت گوینده نیتیو نداره دوست خوبم و برای درک بهتر این کتاب دوره ازش تهیه شده

2 پسندیده

زحمات گوینده و تیم زبانشناس قابل قدردانی و تشکر است.

3 پسندیده