عدم درک مفهوم

میگه I’m breaking in
و بعد ترجمه زده من وارد میشم
اما breaking یعنی شکوندن؟
آیا وقتی با in میاد دچار تحول میشه؟

سلام دوست خوبم.
خیلی وقتا وقتی ی فعل با in ترکیب شه میتونه معانی متفاوت تر از کلمه ی اصلیش رو بوجود بیاره
مثال نغضش همینbreak in
درواقع break in یعنی ب زور داخل ساختمانی شدن.
breakدر اینجا ب معنای وارد شدنه!
موفق باشید؛)

4 پسندیده

ممنون
متوجه شدم، نوشته ترجمه ایراد داره
در واقع میشه از داخل خرد میشم و ظاهرم عادیه
((میگما چه ربطی داره من داخل میشم و عادیم:sweat_smile:))

1 پسندیده