تالار زبانشناس

Yet sometimes I hate them just the same معنی جمله

Sunny days have some disadvantages. For example, the weather is very hot. I like sunny days, yet sometimes I hate them just the same

======================
این تاپیک مربوط به درس «Weather By Kevin» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۲»)

1 Likes

Sunny days have some disadvantages. For example, the weather is very hot. I like sunny days, yet sometimes I hate them just the same

روزهاي آفتابي مزيت هايي دارند، مثلاً، هوا خيلي گرم است. روزهاي آفتابي را دوست دارم، با اين حال، بعضي اوقات با وجود تمام اين مزايا از روزهاي آفتابي متنفرم.

just the same بيان مي كند كه با وجود تمام مزاياي روزهاي آفتابي، گوينده از اين روزها متنفر است.

2 Likes

من روزهای آفتابی را دوست دارم، با این حال گاهی اوقات از آنها متنفرم.

2 Likes