چرا در سوال به جای had, has را به کار برده

در بین سوالات جمله بوده است سارا had been trying to make breakfast اما به صورت what has Sara been trying to make


این تاپیک مربوط به «سارا برای خانواده اش صبحانه درست می کند» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

سلام ، این جمله رو با ساختار گذشته کامل استمراری بیان کرده

1 پسندیده

این جمله رو با ساختار حال کامل استمراری بیان کرده
به نظر من دلیل خاصی نداره، سلیقه نویسنده است

1 پسندیده