اسباب کشی ۲

The house burned down so Julia Roberts had to move.

Did the house burn down?

سلام وقت بخیر نقش کلمه ،down
چیه
اگر این کلمه نیاد چه مشکلی بوجود میادد

1 پسندیده

سلام شب خوش
Down به صورت حرف اضافه/ اسم/فعل/قید/ صفت هم میتونه در جمله بیاد.
که البته اینجا بنظرم جز ساختار فعل حساب میشه یه فعل مرکب.

Burn down :

to destroy something with fire, or to be destroyed in this way : They weren’t injured, but their house burned down.
آتیش گرفتن یعنی با آتیش کاملا بسوزه …دود بشه بره هوا…جزغاله بشه

Burn :
to hurt, damage, or destroy something by fire or extreme heat : She burned her hand on
سوختن… مثلا با اتو، چوب کبریتویی یا حالا هرچیز داغ یا اتیش… صدمه به چیزی یا کسی وارد بشه… ولی دیگه نابود نمیشه جزغاله نمیشه

1 پسندیده