تالار زبانشناس

Language picture dictionary

سلام ، لطفا یک دیکشنری تصویری برای آندرويد معرفی کنید
متشکرم

1 Likes

word by word
1 Likes