هنرمندان 😍

سلام سلام‌م‌م‌م؛ چطورید؟ :relaxed:
چند دقیقه وقت تونُ بهم میدید؟
خواستم بگم: همه‌ی ما هنرمند به دنیا اومدیم! :cherry_blossom:

:art::ballet_shoes::clapper::woman_singer:t2::man_singer:t2::musical_keyboard::saxophone::trumpet::accordion::guitar::banjo::violin::chess_pawn::dart::bowling::video_game:🤹🏻‍♂🚴‍♂:swimming_man:t2:🏄🏻‍♀🏄🏻‍♂:person_in_lotus_position:t2::horse_racing:t2:🏌🏻‍♂🤾🏻‍♂⛹🏻‍♂:racing_car::black_joker::person_cartwheeling:t2::people_wrestling:🏋🏻‍♂:parachute::skier::roller_skate::skateboard::martial_arts_uniform::boxing_glove::christmas_tree::jack_o_lantern::motorcycle::diving_mask::fishing_pole_and_fish::bow_and_arrow:🕵🏻‍♀🕵🏻‍♂👩🏻‍⚕👨🏻‍⚕:woman_farmer:t2::man_farmer:t2::woman_cook:t2::man_cook:t2::woman_teacher:t2::man_teacher:t2::woman_artist:t2::man_artist:t2::woman_astronaut:t2::man_astronaut:t2:🤵🏻‍♀🤵🏻‍♂:breast_feeding:t2::man_feeding_baby:t2:🧏🏻‍♀🧏🏻‍♂:dancer:t2::man_dancing:t2::woman_office_worker:t2::man_office_worker:t2::nail_care:t2:🏃🏻‍♀🏃🏻‍♂:yarn::sewing_needle::tophat::jigsaw::studio_microphone::camera_flash:💇🏻‍♀💇🏻‍♂:money_with_wings::satellite::telescope::alembic::microscope:👷🏻‍♀👷🏻‍♂👩🏻‍⚖👨🏻‍⚖:woman_technologist:t2::man_technologist:t2::broom::couch_and_lamp::shopping::memo::woman_factory_worker:t2::man_factory_worker:t2::woman_firefighter:t2::man_firefighter:t2::woman_scientist:t2::man_scientist:t2::woman_mechanic:t2::man_mechanic:t2::books::crayon:

در وَهله‌ی اول؛ همین که روی این سیاره ای با چالش های رنگارنگ و تلاش می کنی حل شون کنی، تو یه هنرمندی…

خب حالا بهم بگو اون هنری که فکر می کنی داری چیه؟

می تونی این جا با ارسال تصویر و ویدیو در حین کار، به همراه وویس یا یه جمله‌ی انگلیسی توصیفش کنی (هر چه می خواهد دل تنگت بگو) تا علاوه بر هم افزایی، در کنار هم لذت ببریم از وجود این همه زیبایی :dizzy::sparkling_heart:

8 پسندیده

When I do this, I go into alpha state and deep relaxation :leaves:

13 پسندیده

سلام عزیزم مطمئن بودم با لایکتون …عملیش میکنید… :smiling_face_with_three_hearts::heart: امیدوارم یه تاپیک عالی رنگارنگ بشه :hugs:

4 پسندیده

سلام؛ روز خوش :cherry_blossom:
ممنونم عزیز دلم بابت ایده ات :sparkling_heart:
اون شب داشتم پیاماتونُ می خوندم که با این رهنمود رو به رو شدم.

چه خوب شد این جا پیام دادی، یادم اومد پیام شما بوده :heart_eyes::dizzy:
متعلق به خودتونه، امیدوارم با همراهی گرم شما و بقیه‌ی دوستان این تاپیک همیشه فعال بمونه زینب جون نازنین.

4 پسندیده

Yea… Exactly painting makes me feel that way too :heart_eyes:
Your painting is great :ok_hand:

4 پسندیده

:woman_facepalming:اون تاپیک کذایی رو یاد من نیارید :sweat_smile: نادمم :see_no_evil:
البته یه نقطه از پایین حذف …دو نقطه به بالا اضاف… … میشه من… خوشبختم :upside_down_face:

4 پسندیده

I really appreciate this and hope other members do too. And I guess that’s great.

O0k…
I will share with you one of my paintings that I love…
And I really thank Afasane jo0o0n for making this topic…

8 پسندیده

چه حس خوبیه:heart_eyes: ، یه مدتیه سراغ آبرنگم نرفتم.
امیدوارم این تاپیک باعث شه برم سراغش:blush:
سلام دوستان

4 پسندیده

بسیار زیبا و شاد:heart_eyes:
عالیه زینت جان
قسمت کفششو خیلی دوست دارم :blush:

4 پسندیده

:relaxed::cherry_blossom::leaves:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌

3 پسندیده

من چیزی ازش یادم نمیاد :grin::sweat_smile:

خوشحالم از هم صحبتی با شما دوستم.

3 پسندیده

ای جاانم، خیلی زیبا و رمانتیکه. مرسی که گذاشتیش :heart_eyes::cloud:
این کار با راپیده درسته؟

Thank you for your kindness, sweetie :sparkling_heart::dizzy:

4 پسندیده

سلام به روی ماه تون :green_heart:
حتماااً دوباره امتحانش کنید، بی نظیره حسش :innocent::cloud::leaves:

4 پسندیده

ممنون عرفانه جان… :pray:
شما هم وقت کردین چند تا از کارهای زیباتونُ بزارید خوشحال میشیم و لذت میبریم :wink:

4 پسندیده

قربونتون همچنین بنده :blush:

:sweat_smile: احسنت

چشماتون زیبا میبینه :heart_eyes:
بله راپید، ماژیک و اندکی مدادرنگی

5 پسندیده

ممنونم گل ناز :cherry_blossom:

:smiling_face_with_three_hearts: جاانم، خلاقیتتُ دوست دارم.

5 پسندیده

اینم یکی دیگه از هنرهام با حداقل امکانات :joy:‌‌‌‌‌‌‌
تا نیمه شب بیدار بودم؛ نمیدونم چرا به سرم زد همچین چیزی برای خواهر کوچکترم که عاشق نجومه درست کنم.

فضا نورده هم مثلاً اونه :grin::hibiscus:

5 پسندیده

فدات شم عزیزم:smiling_face_with_three_hearts:

5 پسندیده

خیلییی خوش اومدین بچه ها :raised_hands:t2::green_heart:
از دوستای هنرمندتونم دعوت کنید :relaxed:

3 پسندیده

این ویدیو رو با چند تا گیف کیوتی که داشتم درست کردم. خودم که عاشقش شدم :hugs::cherry_blossom::cherry_blossom:

5 پسندیده