کمک ترجمه🆘

بیزحمت یک دستی برسونین برای ترجمه این جمله

I was a great lover and admirer of Mozart’s music, so there was a tremendous…uh… challenge to bridge the character that Peter Shaffer had written. Peter Shaffer knows all about Mozart; he could so that Mozart was…was…uh…uh…sort of a smutty…uh…hysterical child, really…uh…in a lot of the play. My job was to reconcile that with the fact that he wrote The Marriage of Figaro, and that was tremendously hard.

البته همه‌شو فرستادم برای اون فسمت smutty hysterical به بعد

1 پسندیده

از قسمت دوم به بعد:

پیتر شافر همه چیز رو درباره ی موتزارت میدونه، اون حتی تا اونجا پیش رفت که حتی میدونست موتزارت تو خیلی از اجرا ها یه جورایی بی ادب بود، مثل یک پسربچه ی عصبی.

شغل من این بود که این موضوع رو (اینکه عصبی و بی ادب بود) رو با این حقیقت که اون کتاب ازدواج Figaro رو نوشته اثبات کنم. (درواقع توجیه کنم که همون آدم بی ادب و عصبی همون نویسنده ی کتاب ازدواج Figaro هست(چون ممکنه خیلی ها باور نکنن))

5 پسندیده

عبارت he could so … ساختار خاصیه؟

So that (here means) = with the result that

یعنی نتیجه ی شناختش این بود که حتی میدونست اون ادم بی ادب و عصبی ی بود

اون he could چی میشه پس؟

Could اینجا فعلمون هست دیگه.

اگه به فعل قبلش نگاه کنی know رو اورده
حالا اینجا could رو در جمله ی دوم جایگزین know کرده.

He knows so that Mozart was sort of a smutty

چون قبلش know رو اورده اینجا could رو جایگزینش کرده

۱. فقط could رو میشه جایگزین کرد؟

۲. یک ساختاری داریم به این شکل:
I went to the bank so that I could talk to the manager in person.
چیزی که اینجا اومده همینه و چون محاوره‌ای بوده پس و پیش شده یا کلا یک ساختار دیگه‌ست؟