تالار زبانشناس

پیشنهادی برای قسمت لایتنر

اگه بشه امکان تلفظ خودکار رو در لایتنر غیر فعال کرد و مخصوصا برعکس یعنی تلفظ باشه نوشته کلمه مخفی بشه خیلی خوب میشه
(گرچه این کارها رو میشه با قطع کردن صدای گوشی و یا نگاه نکردن به صفحه انجام داد اما اگر تو تنظیمات خود نرم افزار وجود داشته باشه خیلی بهتره )

3 Likes