🖌💮 آرشیو هنری هنرمندان زبانشناس💮

art
:paintbrush::white_flower: آرشیو هنری هنرمندان زبانشناس:white_flower:
0

#1042

عه اینم که من خودم عکاس بودم :flushed:… نزار دیگه کامل اینم رو کنمااا… نسیم بلاکم میکنه، :joy::joy::joy:


#1043

یانه :smirk:
ن بااااوااا این نیس کهههه :joy:
یه مدرک دارم تووووپ
عکسیه که خودشم ندیده :joy::joy:
حیف ک اینجا جاش نیس
وگرنه میفرستادم :smirk::sunglasses:


#1044

باشه :joy::joy::joy: پس سلام برسون بهش
بگو مرسی که هستی
:gift_heart::black_heart:


#1045

فوودااات :heart_eyes::heart_eyes::heart:
سلامت بااااشی
اتفاقا داره نماز میخونه
تموم شد چشم میرسونم سلامتو :sunglasses:
خبر نداره “سر و دست و پاشو” فرستادیم :joy::joy:
پا که نه :neutral_face:


#1046

تا اونجایی که من میدونم چایی داره واسه جمع میریزه :no_mouth::open_mouth::open_mouth::open_mouth::sweat::joy:


#1047

واااای داره از دور نگام میکنه :tired_face:آخر شب پیامارو ببینه زندم نمیزاره :joy:من برم برم چایی بخورم ببینم چطوره!!! :joy:


#1048

برو برو حلالت کردم :joy::joy::joy:#1049

صلوات بعدیو جلی تر ختم کن :expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::confused:

میدیدم تو چهرت یه پشیمونی خاصی موج میزنه ها :expressionless:
@m-m96
@F.doosti
@miina
هر سه پی وی😒
نوبت منم میشه :sunglasses:


#1050

بمیرم الهی :joy::joy::joy::joy:
آمین :smirk: @F.doosti

از قدیم گفتن
کوه ب کوه میرسه ولی عااادم ب عااادم هرگزززز :sunglasses:


#1051

حذف کردم عکسشو
نمیدونی چه ضرب دستی داره که :astonished::joy:

الهی دور از جون :heart_eyes::joy:


#1052

ی ساعته پی ویم :smirk:
کجا رفتی :crazy_face:
منو از چی میترسونیییی :expressionless:
هه :unamused:
حالا خوبه نگفتیم چرا با چادر رفته چایی بریزه :joy::joy::joy::face_with_raised_eyebrow:


#1053

الهیییی
چرا بچه رو میزنی :expressionless:
دستم به دستت نرسه مگه :unamused:
@nasim_yas


#1054

تو آشپزخانه، :joy::joy: بگمش بیاد


#1055

اونجام پای گازه ای خدا
زحمتکش کی بودی تو؟؟ :joy::joy::joy::joy:


#1056

ای جانم خدا قوووت :joy::joy:

عه تو بودی پی ویش ؟
گفتم از پشت سر چ اشناس :joy::joy::joy:

وِی :joy::joy::joy::joy::joy::joy:


#1057

بپاکیم اتک ها رو یا نپاکیم؟؟ :wink::joy:


#1058

زیادی فعال شدی پاشو استکانارو بشور :expressionless: :joy:

:joy::joy::joy::joy::joy: میبینی کیه که قدر بدونه

:joy::joy: مینااااااا


#1059

اتتتک؟ :neutral_face::unamused:
من اتکی نمیبینم اینجا :smirk:
بحث بین علما بود که یه ذره بالا گرفت
و خدارو شکر حل شد :joy::joy::joy:
مگه دراگونیم ک اتک بزنیم ؟! :unamused:


#1060

دستم رفت رو پرچم ی لحظه


#1061

دراگون که از خودمونه (کلش) :neutral_face::joy::joy: