استفاده قیدهای زمان حال ساده در زمان گذشته

The wolf ran away and Little Red Riding Hood never saw the wolf again
سلام یه سوال
مگه قیدهای زمان مثلnever , usually,و…فقط برای زمان حال ساده نیست؟پس ورااینجا در گذشته استفاده شده؟!

سلام دوست عزیز
never قیدی هستش که معمولاً تو زمان حال کامل استفاده می‌شه ولی برای زمان گذشته هم کاربرد داره مثل زمانی که می‌خواهیم بگیم یه اتفاقی تو گذشته نیافتاده، ولی این نوع کاربرد معمولاً تو آمریکا رواج داره تا بریتانیا.
لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.