تفاوت این دو جمله در چیست؟ چرا یکجا were بکار رفته و جای دیگهwasاست؟

The police were given the information
The information was given to the police

سلام
در جمله اول فاعل لغت police هستش که در انگلیسی همیشه اسم جمع در نظر گرفته میشه و بخاطر همین فعل و فاعل تطبیق داده شده و از فعل جمع یعنی were استفاده شده.
در جمله دوم information فاعل جمله هستش و از اونجایی که information یک اسم غیر قابل شمارشه و برای اسامی غیر قابل شمارش در انگلیسی از فعل مفرد استفاده میکنیم در اینجا از was استفاده شده و فعل و فاعل تطبیق داده شدن.

2 پسندیده

سپاس فراوان دوست عزیزم

1 پسندیده