منبع اصلی و کمپانی این دوره

سلام منبع اصلی این درس اسم دقیقش چیه؟ اسم دوره یا لیسینینگش چیه و توسط چه کمپانیه؟


این تاپیک مربوط به «۲۲ - هاوایی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی را از طریق شنیدن بیاموز»، فصل «سطح سوم»

اسم دوره learn English via listening هست که توسط مجموعه daily English conversation ساخته شده و در یوتیوب کانال دارن با این آدرس

https://youtube.com/@DailyEnglishConversation