جمله وسطی چ معنی میده؟

I took a deep breath and held it to ten.

"Boo!

"Josh - cut it out.

You didn’t scare me," I told him,:boom: sounding more cross than I had meant to :boom:

“Let’s get out of here,” he said, staring at me from the doorway.


این تاپیک مربوط به درس «به خانه ارواح خوش آمديد فصل هشتم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «قصه های گوسبامپس»، فصل «به خانه ی ارواح خوش آمدید»

سلام دوست عزیز
معنی اون قسمت می‌شه: صدام عصبی‌تر از اونی شد که قصدش رو داشتم. یا عصبی‌تر از اونی شدم که قصدش رو داشتم.

1 پسندیده