Did قبل فعل

اگر did را قبل از فعل بیاوریم فعل را گذشته میکند و هیچ فرقی با فعل زمان گذشته ندارد ؟ در چه مواردی از این ساختار استفاده میشود

2 پسندیده

سئوال تون رو که درست متوجه نشدم
اما اگه
Did
قبل از فعل بیاد فرم جمله رو سئوالی می کنه
مثلا
He watched the film.
او فیلم رو دید.
Did he watch the film ?
آیا او فیلم رو دید؟

2 پسندیده

Did
گذشته فعل do/does
و وقتی ساختار جمله مربوط به گذشته باشه و بخوایم جمله رو منفی یا سوالی کنیم از
Did
استفاده میکنیم.
مثل مثال دوست محترممون

جمله اصلی :
He watched the film

جمله منفی :
He did not/didn’t watch the film

جمله سوالی :
Did he watch the film?

به این نکته توجه کنید وقتی did به جمله اضافه میشود فعل اصلی به حالت ساده در جمله قرار میگیرد. اگر فعل باقاعده باشد eb حذف میشود . اگر هم بی قاعده باشد. که بصورت ساده به کار میرود.

2 پسندیده

سلام دوست عزیز
اگه جمله‌ی مدنظرتون رو می‌نوشتین سریع‌تر به پاسخ صحیح می‌رسیدین.
دوستان اطلاعاتی رو درمورد فعل did دادن که درسته فقط اگه درست متوجه‌ی سوالتون شده باشم منظورتون به ساختاری مثل ساختاره زیره.
I did manage to sleep for six hours, last night.
دیشب موفق شدم شش ساعت بخوابم.
از این ساختار برای تاکید بیشتر روی فعل جمله استفاده می‌شه.
این قائده برای do , does هم صدق می‌کنه.

5 پسندیده

Great

1 پسندیده