معنی so چیست؟

It is a good thing he did so

اینجا so چه معنی میده و نقشش چیه؟


این تاپیک مربوط به «عنکبوت در موزه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی پنجم»

1 پسندیده

سلام دوست خوبم
So اینجا یعنی دلیل انجام اون کار…
اون کاریکه انجام داد،کارخوبی بود…حتماتوجمله بعدیش دلیلشو توضیح داده…
بهتره که جمله قبل وبعدشم‌ را بنویسین…
بطورکلی کلمه ی so تو همچين جاهایی دلیل انجام یه کارروبیان میکنه.
[Grammar] - did so meaning | UsingEnglish.com ESL Forum.

2 پسندیده


این جمله کاملس هست soقبل ویر گول اومده و اینکه خبbecauseهم هست
یعنی شما میفرمایید soاینجا برای تاکیید اومده؟

1 پسندیده