معنی We took out extra health insurance to cover a private room چیست؟

گفتگوی تلفنی نفر A با مادرش که در بیمارستان بستری است.
مادرش می گوید که در اتاق خصوصی نیست و از این وضع ناراحت است.

A: What do you mean you’re not in a private room? We took out extra health insurance to cover a private room.

لطفا بخش برجسته را ترجمه نمایید.

با تشکر

ما بیمه تکمیلی گرفته بودیم که اتاق بستری خصوصی رو هم پوشش میده.
health insurance
بیمه سلامت
بیمه خدمات درمانی
extra health insurance
بیمه تکمیلی سلامت
بیمه تکمیلی خدمات درمانی
بیمه های معمول و روتین پوشش محدودی دارند و برخی هزینه های خاص رو ممکنه شامل نشن، مثل دندانپزشکی یا امور مربوط به زنان و زایمان، عمل های زیبایی، داروهای تقویتی و غیره
برخی از این امور درمانی رو میشه با هزینه های جداگانه بصورت بیمه تکمیلی پوشش داد و ممکنه تخصصی باشند، مثل بیمه تکمیلی دندانپزشکی

3 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.

1 پسندیده

خواهش :deciduous_tree:

1 پسندیده