معنی عبارت Here it is چیست؟

چرا به جا این که در این جابگه it is here گفته

Oh, yes, here it is.


این تاپیک مربوط به درس «یک ساندویچ ژامبون» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

1 پسندیده

عبارت Here it is
یعنی این هم از این
اینم از این
و فرق داره با اینکه آن اینجاست
It us here
مثال دیگه

Here you are
اینم از تو

1 پسندیده