تالار زبانشناس

شروع زبان آموزی

دوست عزيز نیاز به حفظ کردن نیس، باید راه هايي که گفته شده رو انجام بدی همون 5 استراتژی