ریشه Misien

ریشه یونانی Misien به معنای To hate «تنفر داشتن» به زبان انگلیسی وارد شده و کلمات زیر رو ساخته:
Misanthropist: انسان گریز
Someone who hates mankind
ریشه Antropos به معنای «انسان» هست که در کلمه Antropology به معنای «انسان شناسی» نیز یافت می شود.
Misogynist: زن گریز
Someone who hates women
ریشه gyne به معنای «زن» در کلمه بالا به کار رفته و همچنین کلمه جالب Gynecologist که به معنای «متخصص زنان» هست رو ساخته.
Suffix یا پسوند «ist» هم، پسوندی متداول برای یک شخص هست.
مطالعه ریشه کلمات روشی عالی برای به خاطر سپردن کلمات پیچیده و تخصصی تر هست.
از دیکشنری Etymology dictionary هم میتونین برای برسی تاریخچه کلمات انگلیسی استفاده کنید
موفق باشید:fire::goat::heart:


این تاپیک مربوط به «۱ - می توانم در مورد مفهوم و شیوه صحبت کنم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Oxford Word Skills»، «پیشرفته»

1 پسندیده