معنی so mean چیست؟

سلام
کلمه mean یعنی منظور داشتن
کلمه so هم که معنای پس و بنابراین میده
چرا اینا کنار هم باید معنای (خیلی بد ) رو داشته باشن؟
این کلمه اصطلاحه؟


این تاپیک مربوط به «وینی بزرگ» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. موسیقی «امینم»

1 پسندیده

https://www.quora.com/What-is-the-meaning-of-“You-are-so-mean-”#:~:text=The%20word%20“mean”%20means%20rude,person%20is%20being%20rude%2C%20hurtful

سلام دوست عزیز
این یه اصطلاحه بمعنای بی ادب بودن/خیلی بدجنس بودن
Mean فقط معنی منظورومفهوم نداره
معانی منفی بدجنس و…میده

6 پسندیده

سلام.این لغت علاوه بر فعل، می‌تونه صفت هم باشه.

CRUEL: cruel or not kind:

That was a mean thing to do.
I felt a bit mean asking him to help.
It’s a mean trick to play on someone.
It was mean of him not to invite her.

mean to
Don’t be so mean to her!

so هم که قید هست و بهش شدت میده.

7 پسندیده

ممنون:heart:

1 پسندیده

مرسی :heart:

1 پسندیده