تالار زبانشناس

معنی جمله He just hit me on the head!

My brother is a crazy

person, because he is always thinking about his computer and notebook. He likes the computer more than his family. See? He just hit me on the head!

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Family by Minnie» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۴»)

1 Likes

فکر میکنم به این مفهوم باشه که میزنه تو سرم، چون جملاته بعدی گفته که من رو میزنه و منم با لگد میزنمش.

2 Likes