ترجمه to move furniture for the moving company چیست؟

مرد برای کار به اداره کاریابی مراجعه کرده.
مسئول کاریابی شغل “کارگر باربری” رو برای او در نظر گرفته.

مـــــرد برای اینکه قدرت و توانایی خودش را نشان دهد میز مسئول کاریابی را از زمین بلند می کند و باعث اعتراض مسئول کاریابی می شود.

موضوع مهم: معادل مناسب برای moving company

Agent: Put it down, put down my desk.

Man: Oh! All right, but you see, It’s easy for me to move furniture.

Agent: Yes, I can see it’s easy, but I don’t want you to move furniture in this employment agency.
I want you to move furniture for the moving company.

لطفا بخش برجسته رو ترجمه نمایید.

با تشکر

1 پسندیده

معنی moving company به فارسی می‌تونه شرکت باربری یا همون باربری باشه

شرکتی که موقع اسباب‌کشی لوازم منزل، اداره و غیره رو از جایی به جای دیگه می‌بره

ازت می‌خوام اثاثیه رو برای شرکت باربری جابه‌جا کنی.

4 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.

3 پسندیده