تالار زبانشناس

حالت فعل سوم شخص مفرد حال ساده

در متن آمده است:
Did Aron set a record for climbing? Yes, he set a world record for climbing.
به عقیده من درست این است که بنویسد: Yes, he sets…
آیا set دوم در عبارت بالا نباید s بگیرد؟ چرا؟
ممنون از اینکه به پرسش های بنده پاسخ می‌دهید.

======================
این تاپیک مربوط به درس «مکالمه فعالانه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

1 Likes

این جمله گذشته اس… وقتی فعل گذشته بیان میشه، دیگه s سوم شخص استفاده نمیشه. گذشته set خودش میشه.
مثلا نمیگیم he saws me … میگیم he saw me.

https://simple.wiktionary.org/wiki/set

3 Likes

آهان تازه فهمیدم
اصلا اینجا جمله زمان گذشته است

2 Likes