معنی lady's wear چیست؟

مدیر شرکت درباره فعالیت شرکت خود می گوید.

A: … and we also have foot wear, man’s wear and lady’s wear.

از نظر فنی کدام درست است:

الف- lady’s wear
ب- ladies wear
ج- ladies’ wear

در مورد man’s wear چطور؟ آیا از نظر نوشتاری درست است؟

یا men’s wear صحیح است؟

با تشکر

طبق آمار جستجوی گوگل:

man’s wear 173,000
men’s wear 7,070,000 ←

lady’s wear 556,000
ladies wear 3,900,000 ←
ladies’ wear 3,740,000 ←

سلام

چنتا دیکشنری که چک کردم menswear و ladieswear سرِ هم نوشته شده… (پوشاک آقایان - پوشاک بانوان) یا زنانه، مردانه
توی یه فروم، اینجوری هم گفته بودند، درهر صورت جمع گفته میشه
Women’s wear
Men’s wear

2 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب.

در دیکشنری کمبریج: ladieswear (also ladies wear)

1 پسندیده