چرا در جمله‌ی A speeding car ran a red light, killing the girl کلمه‌ی kill به شکل killing آمده است؟

A speeding car ran a red light, killing the girl.

چرا با توجه به معنی جمله کلمه kill به صورت kiling آمده و ing گرفته؟


این تاپیک مربوط به درس «بزن و در رو» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «حمل‌ونقل»

1 پسندیده

گرامرش مربوط به “حذف ضمایر موصولی در حالت فاعلی” هست…

درواقع جمله اینطور بوده:

A speedig car ran a red light that was killing the girl

دراینجا ضمیر موصولی (که نقش فاعلی داره) حذف شده و فعلی که بلافاصله بعدازون میاد به صورت ingدار بیان میشه.

شما ingدر killing رو بصورت درحالیکه ترجمه کنید…

یه ماشین باسرعت زیاد چراغ قرمز رو رد کرد،درحالیکه یه دختر رو داشت میکشت.

2 پسندیده