تفاوت در ترجمه حال کامل و حال استمراری چیست؟

My friends aren’t much help either as they’ve all got the same problem.
دوستان من هم خیلی کمک نمیکنن چون همشون همین مشکل رو دارن.

من در گوگل ترنسلیت هم وقتی زدم جمله به صورت حال کامل ترجمه نشده است و به صورت متن درس ترجمه شده . چرا بیان نشده : ** همین مشکل را داشته اند**

و به صورت حال استمراری ترجمه شده. من متوجه بیان‌زمان در ترجمه نمیشم.

تفاوت در ترجمه حال کامل و حال استمراری چیست؟


این تاپیک مربوط به «1a» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Vocabulary for IELTS»

1 پسندیده

سلام .
Have got
یعنی داشتن ، حالت غیر رسمی have
هست.
I have a car=I have got a car.
اون have
نشانه حال کامل نیست اینجا. اگر به جای got
Gotten
اومده بود، میشد حال کامل:hibiscus:

3 پسندیده

عه درسته:see_no_evil::see_no_evil: اصلا بهش توجه نکردم.خیلی ممنونم :rose::rose::rose:

1 پسندیده

خواهش میکنم:blush:

1 پسندیده