معنی جمله‌ی E equals mc square چیست؟

E equals mc square


این تاپیک مربوط به درس «رستوران و آلبرت انیشتن» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. پادکست «پادکست های British Council»، دوره «مجموعه ی دوم»

2 پسندیده

E=mC2
:arrow_up:
همون نظریه نسبیت مشهور آلبرت انیشتین
انرژی مساوی است با جرم ضربدر مجذور سرعت نور

4 پسندیده

حالا بریم رو آموزش فارسی فیزیک:rofl::rofl::joy: