ترجمه with a three bedrooms condominium چیست؟

گفتگو درباره خانه

نفر A درباره خانه ای که در آن زندگی می کند می گوید:

A: I’m sharing with two other people, with a three bedrooms condominium.

آیا ترجمه زیر ایرادی دارد:

من با دو نفر دیگر در یک آپارتمان سه خوابه، مشترکا زندگی می کنیم.

لطفا در صورت ایراد اصلاح نمایید.

با تشکر

درود بر شما
ترجمه‌تون خوبه

1 پسندیده

متشکرم، خیلی خوب.

1 پسندیده